vrijdag 15 november 2013

Op de GroenLinks bijeenkomst van afgelopen woensdagavond heb ik mij beschikbaar gesteld vanaf plaats 8 op de lijst. Ik zou graag hogerop de lijst komen, omdat ik me heb aangemeld met de ambitie daadwerkelijk raadslid te worden. Of eigenlijk met de ambitie om via een opvolgingsplaats eerst fractievertegenwoordiger te worden. Mede door de interviews (http://denhaag.groenlinks.nl/taxonomy/term/1359), waar de webredactie en ik hard aan gewerkt hebben de afgelopen weken, weet ik dat alle kandidaten op de lijst erg sterk zijn. Toch denk ik met mijn eigen unieke kwaliteiten iets aan de lijst toe te voegen. Die kwaliteiten laat ik onder andere zien in mijn webredacteurschap. Zo ben ik kritisch en weet ik hoe een boodschap overgebracht moet worden. Ik stel kritische vragen in interviews en kan op vergelijkbare manier goed kritisch zijn richting een college van B&W, of andere partijen. Ik weet welke punten in een boodschap duidelijk uitgelegd moeten worden, en ik weet met welke punten je voorzichtig om dient te gaan. Redactie doe je voor een deel achter de schermen. Ik weet dat sommigen zich zullen afvragen of ik niet te schuchter ben om raadslid of fractievertegenwoordiger te zijn. Ik ben er van overtuigd dat ik dat niet ben. De banen die ik tot dusver heb vervuld combineren kritisch, en analytisch bezig zijn met naar buiten treden. In het applicatiebeheer dat ik doe, heb ik contact met vele partijen. Met mijn redactiewerk treed ik veel naar buiten, om gesprekken met mensen aan te gaan. Ik doe dat graag omdat ik echt in mensen geïnteresseerd ben, omdat ik echt van ze houd en omdat ik ze graag wil helpen. Dit is wat ik woensdag heb verteld. De aanwezigen vonden mijn verhaal sterk overkomen. Zelfs zo sterk, dat ze mijn politieke groei dachten te zien waar ik het in mijn interview over heb: http://denhaag.groenlinks.nl/interview+kandidaat+Martijn+Schackmann. Zelfs medelijsters waren zo attent dat te zeggen. Daarom is, wat mij persoonlijk betreft, mijn campagne, die ik de komende dagen onverminderd zal blijven voeren, nu al aan het slagen. Martijn op 8! :-)

Geen opmerkingen: