dinsdag 25 maart 2014

Laten we de ZP-discussie afkappen

De vraag "hebben we niks beters om het over te hebben" is een drogredenering. Immers is het antwoord altijd: "ja, maar dat betekent niet dat we het niet over deze andere kwestie moeten hebben".

Ook als dit argument in de Zwarte Pietdiscussie wordt opgebracht, loop ik er niet gelijk warm voor, maar er zit wel iets in. De discussie over ZP kost namelijk veel energie, en die energie kan beter in urgentere racismezaken gestoken kan worden (discriminatie op de arbeidsmarkt, etnisch profileren door de politie).

Maar ook vind ik dat de ZP-discussie te weinig gaat over de essentie. Teveel gaat hij over de mensen die discussiëren zelf. De groep vóór ZP denkt dat ze zich moeten verdedigen tegen de beschuldiging dat ze racistisch zijn (ten onrechte: die beschuldiging wordt niet gemaakt, maar men kan onderwerpen maar slecht van personen scheiden). De groep tegen ZP moet zich verdedigen tegen vermoede politieke correctheid.

Er worden wel pogingen gedaan om het te hebben over de inhoud. Bijvoorbeeld door in te gaan op de geschiedenis achter ZP. Die geschiedenis is interessant maar ook niet waar het om gaat.

De ZP-discussie zou moeten gaan over wat zo'n karikatuur van een neger doet in het hoofd van mensen: in de hoofden van mensen met een kleurtje en in de hoofden van al diegenen die niet tot zo'n minderheid behoren.

En dan, als alle argumenten zijn uitgewisseld, zouden we zo objectief mogelijk de afweging kunnen maken of we Zwarte Piet in zijn huidige vorm willen behouden.

En dan legt iedereen zich neer bij hetgeen we hebben besloten en hebben we het er niet meer over.

Maar dat is niet hoe zo'n maatschappelijke discussie zal verlopen en daarom kunnen we de discussie beter nu afkappen.

vrijdag 21 maart 2014

On I politic

I got 49 votes and I'm very happy about that: about my, our and all the The Hague votes
I won't be in the city council because I needed 1108 votes for that. Five people overall did make city council with personal votes. From my party, GreenLeft, no one did. GreenLeft will be on the council with 2 seats. You can find out everything there is to know about all the votes through the excelfile here: http://denhaag.nl/home/bewoners/to/Definitieve-uitslag-gemeenteraadsverkiezingen-1.htm.
-Here I didn't translate about what different amounts of votes for people on our list mean to me.-
49 vote is very decent, looking at all the different votes for people. Every vote shows support, so I'm very grateful for that. I didn't campaign too hard for myself. Except for in some specific instances: with friends and family and in my (mostly informal) little networks. After talking to people I gave them my campaigning postcard. But often I didn't: for instance after I'd explained what GreenLeft The Hague is about, with the help of the leaflet of our number one, Inge, it felt like complicating things to do that. So I still have hundreds of my postcards. A veteran told me they make good coasters.
What I've done for my personal campaign is nothing compared to what I've done for the campaign in general as well as what I do for GreenLeft overall. I mostly do that for fun, I have to add.
GreenLeft dropped from 3 to 2 seats in The Hague. I'm sad about that, but the polls showed this coming, from since a week ago. I think we mostly dropped because of the battle between the big parties. Among whom PVV, which many didn't want to see become the biggest party in The Hague. Many people vote the same way they do nationally, and in that respect GreenLeft is showing progress because we've almost recovered from the blow we received the last national elections.
I'm happy PVV didn't get bigger and so will have less opportunity to spout hatred (the events of the last two days hopefully were the exception to that rule).
This campaign was one big adventure. I've gotten to know The Hague, its citizens, GreenLeft and its members better. And that was a pleasure. Campaigning, politics and communication will continue to be interesting and fun to me. As well as of importance.

En we politieken verder

Ik heb 49 stemmen en ben daar erg blij mee: over mijn, onze en alle Haagse stemmen.
Ik kom niet voor een voorkeurszetel in aanmerking, daarvoor had ik meer dan 1108 stemmen moeten hebben. Van alle partijen komen in totaal vijf personen met voorkeursstemmen in de raad (drie PvdA'ers en twee D66'ers). Van GroenLinks niemand, maar dat verwachtte ik ook niet. Nummer twee, Mustafa heeft (terecht) veel stemmen, 1438, maar dat betekent geen verschuivingen op de lijst. GroenLinks gaat verder met 2 zetels in de raad. Zie voor alle cijfers het betreffende excelbestand op de site van de gemeente.
Grootste verrassing, qua stemmen, op onze lijst is Esther, die 475 voorkeurstemmen heeft. Esther tipte ik van te voren voor veel stemmen, maar dit verraste mij toch. Ik vind haar echter heel goed en gun het haar, dus ben er blij mee.

Ik durf niet te zeggen of 301 stemmen voor nummer drie Arjen buitenproportioneel veel is. Ik hoop het wel, want ik ben erg overtuigd van hem. Hij heeft visie en hij heeft veel voor elkaar gekregen in de raad, de afgelopen periode (zeker gezien de opstelling van het college).
Adhanet, Ali en Frederique hebben veel stemmen en daar ben ik blij mee. Bastiaan heeft er ook veel maar dat valt minder op gezien wat er op de plaatsen om hem heen gebeurt. Ik had hem meer stemmen gegund, maar GroenLinks Den Haag ook...
Inge, ten slotte, heeft 64% van de stemmen, wat aangeeft dat ze het vertrouwen van de stemmers heeft (de leden hadden zich eerder in nog hogere percentages voor haar uitgesproken). Ze heeft mijn vertrouwen voor 100%.
Komen we op mij. De uitslagen van onze lijst overziend, is 49 stemmen heel behoorlijk. Alle stemmen zijn steunbetuigingen en daar ben ik heel dankbaar voor. Ik heb niet hard voor mijzelf campagne gevoerd, uitzonderingen daargelaten: wel in persoonlijke kring en in mijn (vooral informele) netwerkjes. Vaak gaf ik na gesprekken met Hagenaars hen mijn ansichtkaart. Maar regelmatig ook niet: als je net hebt uitgelegd waar GroenLinks Den Haag voor staat, aan de hand van Inge's flyer, dan wil je de boodschap niet altijd onnodig compliceren. Driekwart van mijn kaartjes heb ik dan ook nog. Een veteraan vertelde me dat ze goede onderzetters vormen. 
Wat ik aan persoonlijke campagne heb gevoerd valt in het niet vergeleken met wat ik in het algemeen voor de campagne heb gedaan en voor GroenLinks in het algemeen doe. Dat doe ik, overigens, vooral omdat het leuk vind.

GroenLinks Den Haag is gedaald van 3 naar 2 zetels. Dat vind ik erg jammer. Eerder stonden we in de peilingen op de 3 zetels die we ook na de vorige verkiezingen hadden. De laatste week daalden we in de peilingen naar 2 zetels en dat is de uiteindelijke uitslag geworden. De daling kwam, denk ik, voornamelijk, door de strijd tussen de grotere partijen. Waaronder de PVV, die velen niet het grootste wilden zien worden. Veel kiezers stemmen wat ze landelijk stemmen, en wat dat betreft zet de trend gelukkig positief voort, omdat GroenLinks de klap van de Tweede Kamerverkiezingen voor het grootste deel heeft verwerkt.
De andere opsteker is dat de PVV niet de grootste is geworden in Den Haag en daarmee haatvolle boodschappen minder podium zullen krijgen (gisteren was dan hopelijk de uitzondering die dat bevestigt). De andere anti-establishmentpartij Groep De Mos, met drie zetels één van de grootste winnaars, is een oneindig beter alternatief, met bijvoorbeeld geen focus op de islam.

VVD en PvdA zijn, hoop je dan, bestraft voor weinig sociaal en groen beleid, hier de afgelopen jaren in de Den Haag, maar het is ook de landelijke trend, die meespeelt. 

Het is moeilijk te zeggen of GroenLinks 3 zetels had gehad als de Haagse Stadspartij er niet was geweest. Ik denk dat men het effect van die concurrentie vaak overschat, ook al lijken onze programma's erg op elkaar. Ik heb de HSP deze verkiezingen beter leren kennen. Er zitten hele competente, betrokken, aardige mensen bij en daarom is hun monsterzege, waarmee ze van 2 naar 5 zetels gaan, ze gegund. (Maar GroenLinks blijft, met haar bredere visie, beter!)
Deze campagne was een groot avontuur. Ik heb Den Haag, Hagenaars, GroenLinks en GroenLinksers beter leren kennen. Tot mijn genoegen. Campaignen, politiek en communicatie blijf ik leuk en interessant vinden. En belangrijk.

dinsdag 18 maart 2014

Mijn GroenLinks

Wat betekent GroenLinks Den Haag voor mij en wat wil ik ermee bereiken?

Mijn GroenLinks is sociaal en liberaal. Je hoort op te komen voor mensen die dat nodig hebben en de natuur te beschermen. Maar van mij hoeft GroenLinks niet softer te zijn dan nodig. 

Voor mij is GroenLinks een ideale combinatie van gevoel en ratio. Ik vind, maar heb ook geleerd bij GroenLinks, dat die twee elkaar niet hoeven uit te sluiten. Groene issues benader je vaak op een exact-wetenschappelijke manier, maar wandelen in de natuur doet me vooral goed voelen. Sociaal gaat over mensen, maar mensen zijn het beste af als je hun problemen rationeel benadert. 

Nuance en sociaal zijn hoeven een stevige stellingname van mij niet uit te sluiten. De gemeente Den Haag mag dus kritisch zijn over het pakket zorgtaken dat ze krijgt in combinatie met fikse bezuinigingen. 

Er is een kloof tussen politiek en samenleving en het huidige college van B&W houdt die in stand. Ze kiezen voor parkeerplaatsen in plaats van bomen aan de Laan van Meerdervoort, terwijl de buurt daar geen behoefte aan heeft, ze kiezen voor een Spuiforum in tijden van bezuinigingen op cultuur en ze sluiten de gebruikersruimten, terwijl sommigen van de meest kwetsbaren daar echt nog behoefte aan hebben.

GroenLinks Den Haag hééft een plan voor het overbruggen van de kloof tussen politiek en samenleving. Ze trekt de stad in, spreekt met mensen, luistert naar ze en laat hun stem op het stadhuis horen. Dat is hoe politiek simpelweg hoort te zijn.

Ik doe met inzet en overtuiging mee met GroenLinks. Ik kan goed naar mensen luisteren en kritische vragen stellen aan de macht. Als webredacteur voor GroenLinks Den Haag heb ik geleerd die vragen goed te formuleren. 

Als ICT'er, als applicatiebeheerder, gebruikte ik mijn analytische skills en zorgde ik dat uiteenlopende partijen samen tot één goed resultaat kwamen. Als eindredacteur bij GroenLinks Den Haag begeleid ik redacteuren en ga ik goed om met politiek belangrijke informatie en situaties. 

Ik geef om mens en natuur. Samen met GroenLinks ga ik voor een verstandig beleid dat streeft naar een duurzame, sociale en tolerante samenleving. 

Als je met GroenLinks voor hetzelfde wilt gaan, stem dan op 19 maart op lijst 5. 
Als je daarnaast met míj voor hetzelfde wilt gaan, stem dan op 19 maart op lijst 5, nummer 15!

Geen parkeerplaatsen, maar bomen. Geen cijfers, maar mensen.

maandag 10 maart 2014

Waarom ik op straat campagnevoeren leuk vind en die poster van VVD Rotterdam niet

Op straat campagne voeren vind ik vooral leuk voor die momenten waarop je iemand spreekt die met je wil delen wat hij of zij écht vindt. Als de persoon dan na het gesprek ook nog op jou of jouw partij wil stemmen, dan is dat mooi meegenomen.

Vrijdag werd Nederland boos over een poster in Rotterdam van de VVD, waarop staat: "In Rotterdam spreken we Nederlands". De VVD wilde een kritische vraag stellen over de wat zij minder goede gevolgen van de multiculturele samenleving vinden: is het niet beter als iedereen Nederlands spreekt? De VVD en GroenLinks denken verschillend over hoe je die vraag hoort te stellen. Hier een discussie op Facebook tussen VVD'er Sander en mij:https://www.facebook.com/martijn.schackmann/posts/734613099902248?stream_ref=10.

Afgelopen week hebben verscheidene kiezers mij duidelijk gemaakt wat zij écht vinden van taalonderwijs. Woensdag was ik bij de Somalische stichting Dalmar.Org. Kandidaat Adhanet sprak daar namens GroenLinks Den Haag. Ze legde uit hoe zij actief is geworden bij GroenLinks en ze vroeg de zaal wat wat zij belangrijke politieke issues vinden. De achterstand van allochtonen op de arbeidsmarkt was één van die issues. Graag zou de zaal daarvoor opleidingen ontvangen: op algemene en specifieke gebieden en op gebied van taal. Namens GroenLinks konden Adhanet en ik toen zeggen dat we vinden dat iedereen taalles hoort te kunnen krijgen, gratis als iemand het zelf niet kan betalen. Ook proberen we bijvoorbeeld werkloosheid onder jongeren tegen te gaan door meer stageplaatsen voor hen te creëren. 

Een nuttig gesprek, met Dalmar. En, vind ik, een gesprek dat aangeeft waarom GroenLinks meer gelijk heeft dan de VVD, ook als het op taalles aankomt: de VVD gaat ervan uit dat mensen gedwongen moeten worden Nederlands te leren, GroenLinks ziet dat mensen uit zichzelf staan te springen dat te doen.

De taalles kwam wederom ter sprake toen ik zaterdag in het centrum campagne stond te voeren met flyers van Inge (zie bijgaande foto's). Een oorspronkelijk Oost-Europese jongedame ging toen het gesprek met mij aan, in gebrekkig Nederlands:
Zij: "Ik heb nog nooit gestemd. Ik weet niet hoe mensen het met elkaar oneens zijn."
Ik: "Er zijn verschillende partijen die verschillend over dingen denken. Wat vind jij belangrijk?"
Zij: "Ik weet het niet. Ik vind taal belangrijk. En buitenlanders."
Ik: "Als je sociale dingen belangrijk vindt, dan wil je misschien links stemmen: zoals mijn partij, GroenLinks, of SP, PvdA, een christelijke partij als CDA, en D66 ook nog wel."
Zij, wijzend naar de flyer: "Wie is deze mevrouw? Wat vindt zij?"
Ik, wijzend naar de achterkant van de flyer: "Hier staat bijvoorbeeld dat wij ook voor taalonderwijs zijn, net als jij. En hier staat dat we zijn voor diversiteit en tegen discriminatie. Iedereen, ook buitenlanders die hier naartoe zijn gekomen moeten zich thuis voelen in Den Haag. En hier staat dat we vluchtelingen steunen. We willen ook dat illegalen goed behandeld worden. Inge, deze mevrouw, is vaak bij illegalen, die op verschillende plaatsen in de stad zijn, om ze helpen."
Zij: "Ik vind haar goed. Wat is haar naam?" (De groene naam valt blijkbaar nogal weg tegen de groene achtergrond.)
Ik: "Hier staat haar naam: Inge Vianen. Ze staat bovenaan onze lijst: GroenLinks."
Zij: "Ik ga op haar stemmen!"
Ik: "Super! Bedankt."
 

Jaap

Ik loop naar mijn snackbar om de hoek, Smul, om daar een stapel GLossies en ansichtkaarten neer te leggen (zie ook: http://biggiesmartypants.blogspot.nl/2014/02/campagnevoeren-in-snackbar-smul.html, en dit is een GLossy: http://issuu.com/zagerij/docs/glossy-gl_denhaag). Onderweg kom ik Jaap en een andere klusjesman van ons huizenblok tegen. Jaap is elektricien, erg capabel en erg aardig: hij heeft meerdere malen onze geiser, waar we zelf niet bijkunnen, op zondag aangeslingerd, zodat we niet koud hoefden te douchen. Ik zeg gedag en vraag of de leegstaande horecagelegenheid waar hij uit komt al verhuurd is. "Nee," antwoordt hij, "zal nog wel even duren omdat er alleen lichte horeca in mag." Dan herinner ik me het promotiemateriaal in mijn hand. Ik geef hem mijn ansichtkaart en zeg dat hij op me kan stemmen volgende week, omdat ik op de kieslijst sta voor GroenLinks. Hij antwoordt: "Okay, ik stem op jou." Enigszins verbouwereerd zeg ik dan: "En hier is onze GLossy, voor als je meer wilt weten over onze standpunten... Maar je bent dus al overtuigd." Jaap: "Ik ben heel snel overtuigd."
Ik geef een ansichtkaart en GLossy aan Jaaps collega.

Guilt

It's a chicken and the egg kind of issue. I don't know whether the Christian idea of original sin created propensity to feeling guilty in me, or whether that propensity is a natural state that made the guys behind the bible come up with original sin.
I wonder about this after rereading my last blog: This big city life update: bike parking problems.

I wonder whether that blog was worthy of using the one time, unique URL http://goo.gl/maps/7tKOM.

It's a question I'll have to live with for the rest of my life.