dinsdag 18 maart 2014

Mijn GroenLinks

Wat betekent GroenLinks Den Haag voor mij en wat wil ik ermee bereiken?

Mijn GroenLinks is sociaal en liberaal. Je hoort op te komen voor mensen die dat nodig hebben en de natuur te beschermen. Maar van mij hoeft GroenLinks niet softer te zijn dan nodig. 

Voor mij is GroenLinks een ideale combinatie van gevoel en ratio. Ik vind, maar heb ook geleerd bij GroenLinks, dat die twee elkaar niet hoeven uit te sluiten. Groene issues benader je vaak op een exact-wetenschappelijke manier, maar wandelen in de natuur doet me vooral goed voelen. Sociaal gaat over mensen, maar mensen zijn het beste af als je hun problemen rationeel benadert. 

Nuance en sociaal zijn hoeven een stevige stellingname van mij niet uit te sluiten. De gemeente Den Haag mag dus kritisch zijn over het pakket zorgtaken dat ze krijgt in combinatie met fikse bezuinigingen. 

Er is een kloof tussen politiek en samenleving en het huidige college van B&W houdt die in stand. Ze kiezen voor parkeerplaatsen in plaats van bomen aan de Laan van Meerdervoort, terwijl de buurt daar geen behoefte aan heeft, ze kiezen voor een Spuiforum in tijden van bezuinigingen op cultuur en ze sluiten de gebruikersruimten, terwijl sommigen van de meest kwetsbaren daar echt nog behoefte aan hebben.

GroenLinks Den Haag hééft een plan voor het overbruggen van de kloof tussen politiek en samenleving. Ze trekt de stad in, spreekt met mensen, luistert naar ze en laat hun stem op het stadhuis horen. Dat is hoe politiek simpelweg hoort te zijn.

Ik doe met inzet en overtuiging mee met GroenLinks. Ik kan goed naar mensen luisteren en kritische vragen stellen aan de macht. Als webredacteur voor GroenLinks Den Haag heb ik geleerd die vragen goed te formuleren. 

Als ICT'er, als applicatiebeheerder, gebruikte ik mijn analytische skills en zorgde ik dat uiteenlopende partijen samen tot één goed resultaat kwamen. Als eindredacteur bij GroenLinks Den Haag begeleid ik redacteuren en ga ik goed om met politiek belangrijke informatie en situaties. 

Ik geef om mens en natuur. Samen met GroenLinks ga ik voor een verstandig beleid dat streeft naar een duurzame, sociale en tolerante samenleving. 

Als je met GroenLinks voor hetzelfde wilt gaan, stem dan op 19 maart op lijst 5. 
Als je daarnaast met míj voor hetzelfde wilt gaan, stem dan op 19 maart op lijst 5, nummer 15!

Geen parkeerplaatsen, maar bomen. Geen cijfers, maar mensen.

Geen opmerkingen: