dinsdag 25 maart 2014

Laten we de ZP-discussie afkappen

De vraag "hebben we niks beters om het over te hebben" is een drogredenering. Immers is het antwoord altijd: "ja, maar dat betekent niet dat we het niet over deze andere kwestie moeten hebben".

Ook als dit argument in de Zwarte Pietdiscussie wordt opgebracht, loop ik er niet gelijk warm voor, maar er zit wel iets in. De discussie over ZP kost namelijk veel energie, en die energie kan beter in urgentere racismezaken gestoken kan worden (discriminatie op de arbeidsmarkt, etnisch profileren door de politie).

Maar ook vind ik dat de ZP-discussie te weinig gaat over de essentie. Teveel gaat hij over de mensen die discussiëren zelf. De groep vóór ZP denkt dat ze zich moeten verdedigen tegen de beschuldiging dat ze racistisch zijn (ten onrechte: die beschuldiging wordt niet gemaakt, maar men kan onderwerpen maar slecht van personen scheiden). De groep tegen ZP moet zich verdedigen tegen vermoede politieke correctheid.

Er worden wel pogingen gedaan om het te hebben over de inhoud. Bijvoorbeeld door in te gaan op de geschiedenis achter ZP. Die geschiedenis is interessant maar ook niet waar het om gaat.

De ZP-discussie zou moeten gaan over wat zo'n karikatuur van een neger doet in het hoofd van mensen: in de hoofden van mensen met een kleurtje en in de hoofden van al diegenen die niet tot zo'n minderheid behoren.

En dan, als alle argumenten zijn uitgewisseld, zouden we zo objectief mogelijk de afweging kunnen maken of we Zwarte Piet in zijn huidige vorm willen behouden.

En dan legt iedereen zich neer bij hetgeen we hebben besloten en hebben we het er niet meer over.

Maar dat is niet hoe zo'n maatschappelijke discussie zal verlopen en daarom kunnen we de discussie beter nu afkappen.

Geen opmerkingen: