zondag 21 februari 2016

Jeb Bush drops out

It *is* sad to see Bush go.
More and more of the reasonable GOP candidates pull out. The before-last one being Rand. Rubio is still left, but what kind of a chance does he stand?
I'm saying this just based on that I *read* Bush is reasonable, I'm no big expert on his ideas (I'm not on the Republican side, remember). And I'm basing this on below video. I like him because he's reserved and thoughtful.
If Bush'd stayed in the campaign, I would have been appalled by the idea of a Bush, or any, dynasty
It's sad to Bush him go, but maybe he should have been able to take on bully Trump better: it's not unreasonable to ask that of a world leader. But, on the other hand, Trump's an exceptionally gifted bully.
If I'm for the Democrats, why do I cry about the demise of the GOP? It's just for the rational reason that if a Republican is elected as president, it'd better be the least worse one. Nothing is ever certain: with Sanders and Trump rising the way they did, Trump being elected becomes a real possible outcome.

vrijdag 12 februari 2016

Weerleggingen van de bewering "vluchtelingen moeten dankbaar zijn dat ze in Heumensoord mogen zitten".

Weerleggingen van de bewering "vluchtelingen moeten dankbaar zijn dat ze in Heumensoord mogen zitten".
1. (Argument-technisch) Het is geveinsde redelijkheid: hoe kan de beweerder nu weten of hij niet voor zijn eigen rechten zou opkomen als hij vluchteling zou zijn? (Ik geloof het ook niet: als hij al kritisch is op andere mensen, dan zal hij zeker ook kritisch zijn over zijn eigen situatie.)
2. (Meerdere kanten aan elk verhaal) Je kunt tegelijk dankbaar en kritisch zijn: dankbaar voor dat je een tentdak boven je hoofd hebt en eten krijgt, kritisch omdat je gek wordt van maandenlang geen privacy en dagbesteding hebben (niet alleen voor jou, ook voor je gezin), met eigenlijk toch best slecht eten (slechter dan je thuis maakte, toen er nog vrede was in je land).
3. (Humaniteit) Je hoort netjes om te gaan met mensen die bij je aankloppen: met vluchtelingen en ook met mensen die uiteindelijk worden afgewezen omdat ze economische vluchteling blijken te zijn.