vrijdag 12 februari 2016

Weerleggingen van de bewering "vluchtelingen moeten dankbaar zijn dat ze in Heumensoord mogen zitten".

Weerleggingen van de bewering "vluchtelingen moeten dankbaar zijn dat ze in Heumensoord mogen zitten".
1. (Argument-technisch) Het is geveinsde redelijkheid: hoe kan de beweerder nu weten of hij niet voor zijn eigen rechten zou opkomen als hij vluchteling zou zijn? (Ik geloof het ook niet: als hij al kritisch is op andere mensen, dan zal hij zeker ook kritisch zijn over zijn eigen situatie.)
2. (Meerdere kanten aan elk verhaal) Je kunt tegelijk dankbaar en kritisch zijn: dankbaar voor dat je een tentdak boven je hoofd hebt en eten krijgt, kritisch omdat je gek wordt van maandenlang geen privacy en dagbesteding hebben (niet alleen voor jou, ook voor je gezin), met eigenlijk toch best slecht eten (slechter dan je thuis maakte, toen er nog vrede was in je land).
3. (Humaniteit) Je hoort netjes om te gaan met mensen die bij je aankloppen: met vluchtelingen en ook met mensen die uiteindelijk worden afgewezen omdat ze economische vluchteling blijken te zijn.

Geen opmerkingen: