dinsdag 25 juni 2019

Het is moeilijk aan te tonen dat Partij voor de Dieren niet om de antiracismestrijd geeft. Het is misschien sowieso correcter om te zeggen dat PvdD minder om mensen geeft dan om dieren. Is het niet goed om minder om mensen te geven dan om dieren?

In eerste instantie vind ik het verleidelijk daarin mee te gaan. Mensen op een lagere rang zetten is dan een eerste stap richting gelijkwaardigheid voor dieren. Maar ik kan dat vinden vanuit een positie van privilege: wit privilege en nog heel wat andere geprivilegieerde posities (economisch, klasse, sekse enz.). Maar als je minder privileges bezit, wordt het een stuk minder makkelijk erin mee te gaan. En het wordt zelfs een beetje pijnlijk. Want geeft PvdD dan bijvoorbeeld meer om dieren dan om gekleurde mensen?

Het is moeilijk aan te tonen dat Partij voor de Dieren niet om de antiracismestrijd geeft. Maar, om het om te draaien en meer constructief te maken: Partij voor de Dieren kan aantonen dat ze er wél om geven door echt, actief solidair met die strijd te zijn. Ook als het ze wat kost.
En solidair te zijn met álle strijden voor gelijkwaardigheid.
Want alle strijden zijn één. Niet één strijd is belangrijker dan een andere.

Geen opmerkingen: