zondag 8 september 2019

Cancel culture

Cancel culture is slecht.
Maar zeggen dat cancel culture slecht is, is ook slecht, want het ligt genuanceerder.
Hoe ik het nu zie:
Het gaat meestal om gemarginaliseerde groepen die het slachtoffer zijn een problematische gedraging van iemand. Het problematische ligt bij die persoon, maar komt ook voort uit de maatschappij waarin we leven. Met andere woorden: het is een structureel, systeem of institutioneel probleem.
Het is waardevol iets problematisch te benoemen. Maar ergens gaat een eenvoudige call-out over in cancel culture. Tussen die twee schuilt de nuance. Dus bijvoorbeeld: wanneer verdient iemand een tweede kans?

Geen opmerkingen: